Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Бахмацької міської ради

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя»

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського та Рівненський державний гуманітарний університет запрошують Вас до участі в Дванадцятих міжнародних і Двадцять дев’ятих Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя».

 Читання відбудуться 30 вересня 2022 року на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка у онлайн форматі із застосуванням сучасних електронних засобів зв’язку.

  Напрями роботи читань:

  • Лікарська педагогіка в умовах травматичних ситуацій: український і зарубіжний досвід;
  • «Обережно» дитина!»: Василь Сухомлинський про дітей з особливими потребами;
  • Навчання та виховання дітей в інклюзивному освітньому середовищі у Василя Сухомлинського і в сучасних закладах освіти;
  • Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дітьми в травматичних ситуаціях;
  • Шкільна бібліотека як ресурсний центр організації попередження і подолання травматичних ситуацій життя (за художньою спадщиною В. Сухомлинського).

Робочі мови читань: українська, англійська.

Форма участі в читаннях: очна, заочна (стаття, виступ, публікація у збірнику матеріалів педагогічних читань).

 Участь у роботі читань буде засвідчена сертифікатом.

Публікація матеріалів читань передбачається:

  • в електронному науковому журналі «NEW INCEPTION», що входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Вимоги до публікації – за посиланням: https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/index 
  • в електронному науковому виданні ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Науково-педагогічні студії» (категорія Б). Вимоги до публікації – за посиланням: http://npstudies.dnpb.gov.ua/about/submissions#onlineSubmissions;
  • у Збірнику матеріалів читань. Вітаються статті та есе з описом особистих історій та власного досвіду.

Для підготовки видання всі матеріали подаються до 15 вересня 2022 року.

Збірник матеріалів буде сформований після проведення читань і розміщений через 30  

 календарних днів на сайтах організаторів педагогічних читань.

 Вимоги до оформлення статей у збірнику матеріалів читань

Шрифт: Times New Roman, 14 пт.

Інтервал міжрядковий: одинарний.

Поля: 20 мм (з усіх сторін).

Обсяг: 1-3 сторінки.

Прізвище, ініціали: у правому верхньому кутку; 12 пт, прописними літерами,  напівжирним курсивом.

Науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, місто: у правому верхньому кутку; 12 пт, курсивом.

Назва: через 1 інтервал від попереднього рядка, по центру, прописними літерами, напівжирним курсивом.

Текст: через 1 інтервал від попереднього рядка, вирівнювання по ширині.

Список використаних джерел (за наявності): через 1 інтервал від попереднього рядка відповідно до ДСТУ 8302:2015, мовою оригіналу, 12 пт. Посилання: у квадратних дужках [1, с. 54]. Без нумерації сторінок.

За зміст тез, статей, коректність посилань відповідальність несуть автори.

До друку не приймаються матеріали, які мають: 1) плагіат; 2) переклад тексту за допомогою електронних перекладачів; 3) відсутність/некоректність посилань; 4) невідповідність технічним вимогам.

 

Для участі в педагогічних читаннях необхідно до 15 вересня 2022 року надіслати:

заявку на участь (додаток А) на електронну адресу : socialnar@gmail.com з темою листа «педчитання_Сухомлинський», назва файлу – «заявка_прізвище»;

 Контакти оргкомітету:

Адреса:  Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів

e-mail: socialnar@gmail.com

 Контактні особи:

Янченко Тамара Василівна – тел.: +380663211721

Ворошило Наталія Федорівна – тел.: +380939482813

  Додаток А

 Заявка

на участь у педагогічних читаннях

Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________________

Місце роботи або навчання____________________________________________

Посада _____________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________

Форма участі:________________________________________________________

Тема доповіді________________________________________________________

Запланована секція ___________________________________________________

Необхідність сертифіката учасника «Так/Ні»_____________________________

Домашня адреса _____________________________________________________

Номер контактного телефону, e-mail ____________________________________

Дата заповнення _____________________________________________________

 За матеріалами сайту Управління освіти і науки Чернігівської ОДА

 « повернутися до списку новин