A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, сім'ї, молодіжної політики та спорту Бахмацької міської ради

Протоколи

Протокол №1

комісії з проведення конкурсу на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області  від 26 жовтня 2020 року

                                                        

         Присутні: Голова комісії: Л. М.Журба     

Секретар комісії: С.В.Корецька

Члени комісії:      Г.С.Беда                                             Н.В.Цупко

                              Ю.В.Моргун    

 

                                              

 

Порядок денний:

 

1. Про роботу  комісії з проведення конкурсу на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області

2. Про перевiрку поданих документів вiд претендентiв на зайнятгя посади: консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області

1. СЛУХАЛИ:

Л.М.Журба, голова конкурсної комісії, начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації наголосила на необхідності дотримання протиепідемічних заходів при проведенні засідання, адже в Україні продовжено дiю карантину. Вона зазначила, що конкурсна комісія створена на виконання рішення Бахмацької районної  ради Чернігівської  області від 29.09.2020 року № «Про створення комунальної  установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної ради Чернігівської області та відповідно до Положення про проведення конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області, затвердженого наказом відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації від 05 жовтня 2020 №159 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Бахмацької районної ради».

С.В.Корецька, секретар конкурсної комісії, завідуюча районним методичним кабінетом, ознайомила присутніх із Положенням про проведення конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області  та зазначила, що умови проведення конкурсу й вимоги до кандидата були оприлюдненi 06 жовтня 2020 року на офiцiйному сайтi відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ:

         1.Інформацію Журби Л.М.  узяти до відома.

         2. У роботі комісії керуватися Положенням про проведення конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області та чинним законодавством.

         Рішення прийнято одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:

С.В.Корецька, серетар конкурсної комісії, повідомила, що для участi у Koнкурсі подано документи 1 претендентом. Перелiк необхiдних документiв зазначено в п.4.1. Положення про проведення конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області.

Для  участі в  конкурсі на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області подала документи l претендентка:

         -Мажара Лідія Миколаївна, освіта повна вища, закінчила Чернігівський ДПІ в 1980 р. за спеціальністю «Математика», має стаж педагогічної роботи 40 років, вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель»; працювала на посадах учителя математики в Бахмацькій ЗОШ І-ІІІ ст. №1, заступника директора з навчально-виховної роботи Бахмацької гімназії, методиста районного методичного кабінету відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації.

Комісія приступає до вивчення поданих документів, а саме:

      - заяви про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

      - автобіографії;

      - копії паспорта громадянина України;

      - диплома про вищу освіту;

      - копії трудової книжки;

      - сертифікатів, що підтверджують наявність досвіду впровадження інновацій, педагогічних технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних;

       - атестаційного листа.

На  пiдставi вивчення поданих матеріалів конкурсна комiсiя прийшла до висновку, що документи Мажари Лідії Миколаївни вiдповiдають умовам конкурсу.

Моргун Ю.В., провідний спеціаліст відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації, член конкурсної комісії, запропонувала допустити Мажару Лідію Миколаївну до участi в конкурсі на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області.

ВИРІШИЛИ:

1.Допустити  Мажару Лідію Миколаївну до участi в конкурсі на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області.

2. Провести конкурс на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області 29 жовтня 2020 року о 14.00 у приміщенні відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації за адресою: м.Бахмач, вул.. Соборності, 42.

3. Повідомити Мажару Лідію Миколаївну про дату, час та місце проведення конкурсу на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області за телефоном (відповідно до заяви).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова конкурсної  комісії                                        Л.ЖУРБА

 

Секретар   конкурсної комісії                                   С.КОРЕЦЬКА

 

 

Члени комісії:      Моргун Ю.В.______

Беда Г.С.__________

Цупко Н.В.________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №2

комісії з проведення конкурсу на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області  від 29 жовтня 2020 року

                                                        

         Присутні: Голова комісії:    Л.М.Журба   

Секретар комісії: С.В.Корецька

   Члени комісії:      Г.С.Беда                                                Н.В.Цупко

                                                               Відсутні:  Ю.В.Моргун   

 

                                              

Порядок денний:

 

1. Про проведення кваліфікаційного іспиту на знання законодавства у сфері освіти,  змісту математичної, природничої, інформативної галузей Державного стандарту загальної середньої освіти  та  співбесіди.

2. Про підведення підсумків конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області

 

1. СЛУХАЛИ:

Л.М.Журба, голова конкурсної комісії, начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації інформувала присутніх щодо порядку проведення конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області (далі Конкурсу),  зазначеному в р.V Положення про конкурс на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області (далі Положення), затвердженого наказом відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації від 05 жовтня 2020 №159 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Бахмацької районної ради».

С.В.Корецька, секретар конкурсної комісії, в.о. директора КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Бахмацької районної ради (далі КУ ЦПРПП) повідомила, що орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у додатку 2  до Положення, для оцінки знань претендента використовується п'ятибальна система. Конкурс  проводиться з метою з'ясування спроможностi претендентки використовувати свої знання та досвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв консультанта й передбачає визначення рівня знань  чинного законодавства України у сфері освіти, форм і методів упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання  у практику роботи вчителів математичної, природничої, інформативної галузей Державного стандарту загальної середньої освіти. Нагадала процедуру проведення: претендентка обирає 1 із 20 запропонованих білетів і дає письмову відповідь на запитання, загальний час для проведення іспиту становить 1 годину, співбесіди – 20 хв.

Голова конкурсної комісії запропонувала розпочати кваліфікаційний іспит.

Мажара Л.М., претендентка на посаду консультанта КУ ЦПРПП, обрала білет №9 і приступила до письмового виконання завдань о 14.20.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на кваліфікаційний іспит, члени конкурсної комісії  приступили до оцінювання згідно з пунктом 5.7. Положення та фіксації результатів  у відомості (додаток 1).

Журба Л.М. унесла пропозицію допустити претендентку до участі в ІІ етапі Конкурсу – співбесіді, яка  проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата й до відповідних посадових обов’язків. Вона нагадала членам комісії про необхідність індивідуального оцінювання співбесіди у екзаменаційних відомостях.  

Беда Г.С., член комісії, попередила, що відповідно до Положення під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Співбесіда розпочалася о 16.00, закінчилася – о 16.15.

ВИРІШИЛИ:

Оформити  відомісті результатів Конкурсу на  посаду консультанта КУ ЦПРПП відповідно до Положення (додатки 2, 3).

Рішення прийнято одноголосно

2. СЛУХАЛИ:

Л.М.Журба, голова комісії,  запропонувала пiдвести  пiдсумки  Конкурсу.

С.В.Корецька, секретар комісії, оголосила результати Конкурсу: за кваліфікаційний іспит Мажара Л.М. набрала 5 балів із 5, за співбесіду – 7 із 8, разом  - 12 балів із 13 можливих.

Комісія приступила до обговорення.

Голова комісії підвела підсумки обговорення й зазначила, що на пiдставi поданих документiв, результатiв письмової перевiрки знань  та співбесід визнати переможцем конкурсу на замiщення вакантної  посади консультанта КУ ЦПРПП Мажару Л.М. й рекомендувати С.В.Корецькій, в.о. директора КУ ЦПРПП, призначити переможця на посаду консультанта КУ ЦПРПП як таку, що пройшла  конкурсний відбір.

ВИРІШИЛИ:

1.Рекомендувати С.В.Корецькій, в.о. директора КУ ЦПРПП, призначити Мажару Л.М. на посаду консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області як таку, що пройшла  конкурсний відбір, відповідно до п.4.5.3. Статуту  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області, затвердженого рішенням двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 29 вересня 2020 року №6.

2.Надати    начальнику   відділу   освіти Бахмацької  райдержадміністрації

результати  конкурсного відбору, оформлені протоколом,  29.10.2020.

         3. Розмістити протокол №2 комісії з проведення конкурсу на  посаду консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької районної  ради Чернігівської області  від 29 жовтня 2020 року   на офіційному веб-сайті відділу освіти протягом наступного робочого дня після проведення засідання конкурсної комісії.

 

Результати  відкритого голосування:  

                                                         _____4____ «за»;

                                                         ______0___ «проти»;

                                                         ______0___«утримались».

 

 

 

 

Голова конкурсної  комісії                                        Л.ЖУРБА

 

Секретар   конкурсної комісії                                   С.КОРЕЦЬКА

 

 

Члени комісії:      Беда Г.С.__________

Цупко Н.В.________

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень